Heruler, eller eruler, nord-germansk folk. På 200-tallet e.Kr. levde én del i Gallia, en annen ved Svartehavet; 267 herjet de i Hellas. De kom så under goternes og hunernes herredømme. Mot slutten av 400-tallet dannet herulene et rike i det nåværende Jugoslavia. Da dette snart ble ødelagt av langobardene, vendte en del av folket tilbake til Nord-Europa.