gravimetri - geodesi

Gravimetri, måling av jordens gravitasjonsfelt med formål å bestemme geoidens høyde og form. Tyngdens akselerasjon på jordoverflaten bestemmes ved ulike typer instrumenter (gravimetere), plassert i satellitt, fly, på skip eller på bakken.

Satellitter med gravimetrisk oppdrag er f.eks. de tysk-amerikanske Grace og den europeiske GOCE. Tyngdedata fra GOCE-satellitten gir grunnlag for å foreta beregninger av geoidens gjennomsnittshøyde for et område med centimeters nøyaktighet. Fordi det skjer en utglatting av gravitasjonsfeltet med økende høyde, er satellittene lagt i en så lav bane som mulig; likevel vil satellittbasert gravimetri gi en relativt grovmasket bestemmelse av geoiden. Med bakkebaserte instrumenter er det mulig å oppnå en absolutt bestemmelse av tyngden i et punkt med svært høy nøyaktighet. Absolutt tyngdebestemmelse på bakken er tidkrevende og kostbart; derfor skjer bakkebaserte tyngdemålinger helst i form av relativ-målinger der en med enkle gravimetere måler relative forskjeller i tyngdens akselerasjon. Flybårne metoder fyller gapet mellom satellittbaserte og terrestriske metoder.

I Norge foretas innsamling av gravimetriske data av Statens kartverk og Norges Geologiske Undersøkelse. På kontinentalsokkelen skjer kartleggingen i regi av oljeselskapene, mens Statens kartverk har foretatt målinger i Arktis og Antarktis.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg