Brosjyre, eller folder, trykksak i grenselandet mellom avis, blad og bok, som tjener en påvirkningshensikt for avsender eller produsent. Kan oppfattes som en annonse som går over flere sider. På Internett finnes det løsninger som viderefører brosjyrens egenskaper, dvs at den kan «blas» i på samme måte, og at det er lagt på lydeffekter for å understreke at brosjyren blas i.