En brosjyre eller en folder er en trykksak i grenselandet mellom avis, blad og bok, og som tjener en påvirkningshensikt for avsender eller produsent. Brosjyren kan oppfattes som en annonse over flere sider. På internett finnes det løsninger som viderefører brosjyrens egenskaper, det vil si at den kan «blas» i på samme måte, og at det er lagt på lydeffekter for å understreke at den blas i.