Goslaritt, sinkvitriol, et hvitt mineral som antas å forekomme i små mengder som efflorescens på sfaleritt (sinkblende) i Oslofeltets kontaktforekomster. Det er kjemisk et vannholdig sinksulfat, ZnSO4·7H2O. Andre naturlig forekommende hydrater av sinksulfat er bl.a. bianchitt ZnSO4·6H2O og gunningitt ZnSO4·H2O, som begge er kjent fra Glomsrudkollen sinkgruver, Modum.