Forvaltningspraksis er praksisen til et forvaltningsorgan, som for eksempel skattemyndighetene, NAV, utlendingsmyndighetene, eller en kommunes.

I en særstilling står Trygderettens praksis. Til tross for navnet, er Trygderetten et forvaltningsorgan og ikke en domstol.

Forvaltningspraksis er en rettskildefaktor.

Rettskildemessig betydning

Å være rettskildefaktor betyr at faktoren forvaltningspraksis teller når lov og uskreven rett skal tolkes. Forvaltningspraksis hører ikke hjemme blant de mest tungtveiende faktorene, men betyr mye for organet selv, fordi likhetsprinsippet står sterkt i norsk forvaltningsrett; forvaltningen vil ikke gjøre forskjell fra sak til sak.

Andre rettsanvendere enn forvaltningsorganet, som domstolene og rettsvitenskapen, skal ikke legge ikke like stor vekt på forvaltningspraksis, ettersom domstolene skal kontrollere forvaltningen, mens rettsvitenskapen har som én av sine fremste oppgaver å undersøke kritisk om forvaltningens praksis er rettslig korrekt.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur:

  • Ola Mestad (2019) Rettens kilder og anvendelse, i Alf Petter Høgberg og Jørn Øyrehagen Sunde (red.): Juridisk metode og tenkemåte.
  • Boe, Erik Magnus (2010) Innføring i Juss. Juridisk tenkning og rettskildelære, tredje utgave. Universitetsforlaget.
  • Boe, Erik Magnus (2020) Grunnleggende juridisk metode, fjerde utgave, Universitetsforlaget
  • Mæhle, Synne Sæther og Aarli, Ragna (2022) Fra lov til rett, tredje utgave, Gyldendal

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg