Flyulykke, ulykke som er definert som en hendelse ved bruk av fly, som inntreffer i tidsrommet fra en person går om bord i flyet for å foreta en flytur og inntil alle personer har forlatt flyet, og hvorved a) en person dør eller blir alvorlig skadd som følge av å oppholde seg i flyet eller ved å komme i direkte kontakt med flyet, eller b) flyet blir vesentlig skadd. Se flygning (sikkerhet og ulykker). Flere internasjonale organisasjoner arbeider på global basis for å minske antall flyulykker. En av disse er Flight Safety Foundation.