Fjellhegg, busk i rosefamilien, en underart av hegg. 2–4 m høy med filtlodne blad og hvite blomster i klase. Fjellhegg vokser i fjellskogen over hele landet, men er ikke vanlig lengst i sør. Den er registrert opp til 1270 moh.