Fjellbunke, flerårig art i gressfamilien. 15–50 cm høy, med toppspirende (vivipare) aks og korte, sammenrullede blad. Fjellbunke vokser på våte snøleier og våt sand- og grusmark i fjellet i hele landet. Den er en av de plantene som går høyest til fjells, i Jotunheimen opp til 2230 moh.