Falurød, fargestoff (jernoksid) som utvinnes av såkalt rødmold fra kobbergruven i Falun. Oppslemmet i vann, parafin el.l. ble falurød brukt til utvendig impregnering og maling av trehus.