C2H5ONO2, salpetersyrens etylester, en fargeløs, brennbar væske med kokepunkt 87 °C. Har en behagelig lukt og brukes av den grunn i parfymeindustrien. Brukes også i fargestoffindustrien og i organisk syntese for øvrig. Etylnitrat fremstilles av etanol, ureanitrat og salpetersyre.