Koboltitt, et sølvhvitt, metallisk mineral med rødlig skjær, består av kobolt, arsen og svovel (CoAsS), med 35,5 % kobolt. Det krystalliserer rombisk (pseudokubisk) og er strukturelt beslektet med pyritt. Mineralet er en viktig koboltmalm. Forekommer sammen med andre koboltmineraler på Modum, hvor det tidligere var en betydelig gruvedrift (se Modum Blaafarveværk). Gersdorffitt (NiAsS) er den tilsvarende nikkelforbindelse.