CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH, cis-13-dokosensyre, umettet fettsyre som bl.a. forekommer i frøfettet hos en del korsblomstrede planter og hos blomkarseartene. I rapsolje kan den utgjøre 40–50 % av det totale fettsyreinnholdet. Kan danne nåleformede krystaller, men forekommer ofte som en hvit amorf masse. Smeltepunkt 34 °C. Uløselig i vann, men løselig i etanol.