Eplebladlus, to nebbmunnarter i bladlusfamilien, Aphididae. Grønn eplebladlus, Aphis pomi,kan gjøre stor skade, særlig på unge trær. Saftsugingen fører til at bladene krøller seg og får et klebrig belegg av ekskrementer («honningdugg»), og årsskuddene modner dårlig. Også pære, rogn og hagtorn kan bli angrepet. Rød eplebladlus, Dysaphis plantaginea,lever særlig på dverggrener av litt eldre trær, og noen få bladlus kan være årsak til stor skade. Bladene blir krøllet og ofte gult misfarget, og fruktene kan bli små og misdannet. Arten er vertvekslende, om sommeren lever den på kjempe, Plantago,mens eggleggingen om høsten foregår på eple. Andre arter på eple er eplegressbladlus og eplebladgallelus.