Eplegressbladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien, Aphididae. Lysegrønn med mørkegrønne striper langsetter kroppen. Den suger saft av knopper og blad, men etter hvert flyr vingete individer av 2. generasjon over til gressarter. Vårangrepet, som særlig forekommer på eple, er vanligvis uten særlig betydning.