Sneller en underklasse av karsporeplanter. Snellene er lette å kjenne igjen; de har opprette, hule stengler som er inndelt i ledd. Bladene er sterkt reduserte og utgjør små skjell eller tenner i kranser rundt stengelen. De fleste snelleartene har greiner i kranser ved bladene, men noen arter mangler greiner. Det er om lag 20 arter i verden og i Norge regnes det med åtte arter i slekta. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel