Elektromagnetisk pumpe, pumpe som virker etter prinsippet om at en ledende, strømførende væske i et magnetfelt vil påvirkes av krefter som setter den i bevegelse på tvers av strømmens og magnetfeltets retning. Elektromagnetiske pumper egner seg for pumping av flytende metaller og ioniserte løsninger, og brukes særlig til pumping av kjølevæsker i kjernereaktorer. De foretrekkes fremfor mekaniske pumper fordi de inneholder få deler som trenger vedlikehold. Pga. radioaktiv stråling kan vedlikehold være vanskelig i en reaktor.