Eikesanger, tidligere kalt bonellisanger, Phylloscopus bonelli, fugleart i sangerfamilien. Ca. 10 cm lang. Ligner gransanger og løvsanger, men har rent hvit underside og gul overgump; se også furusanger. Hekker i Mellom- og Sørvest-Europa, samt i Nordvest-Afrika. Påvist noen få ganger i Norge.