Legasjon var tidligere benevnelse på en stats diplomatiske representasjon hos en fremmed stat. En legasjon var ledet av en minister, som var øverste diplomatiske representant til statsoverhode mellom stater som ikke utvekslet ambassadører. Etter at norske bilaterale diplomatiske stasjoner fra 1942 ble oppgradert til ambassader, er denne betydningen av begrepet minister utdatert i norsk utenrikstjeneste.