Dråpa, den mest praktfulle type av skaldekvad. I motsetning til andre kvad er dråpaen inndelt i avdelinger; den har innledning og avslutning, og midtpartiet er delt i bolker ved hjelp av stev, et omkved som ikke står etter hver strofe, men som del av siste strofe i hver bolk. Stevet kan også varieres på forskjellige måter. 20 strofer ble visstnok ansett som minimumslengden på en dråpa.