Egil Skallagrimsson, islandsk høvding og skald, fra Borg i Borgarfjord. Om hans liv er fortalt i Egils saga, en av de største og mest fengslende av de islandske ættesagaer. Tre av Egils større kvad er bevart: Hofuðlausn (hodeløsning), dråpa til Eirik Blodøks' ære. Kvadet er holdt i alminnelige ordelag, men er formelt et mesterstykke, det eldste skaldekvad vi har med enderim. Egils saga tegner Egil som en voldsom og ubøyelig karakter med vikingens lidenskap for gull og kamp. En mer menneskelig Egil møter vi i Sonatorrek (Sønnetapet), diktet til minne om to sønner han hadde mistet. Arinbjarnarkviða ble diktet til ære for vennen Arinbjørn herse, som reddet ham i York. Sonatorrek er vel det mest gripende skaldekvad vi har, med sin billedskapende fantasi finner Egil sterkt uttrykk for sorgen; hans dypt religiøse sinn takker likevel til slutt Odin for skaldegaven, som gir trøst. Sagaen siterer 60 løse vers som skal være av Egil, ikke alle kan være ekte.