I dominikanerordenens arkitektur skulle klosteranleggene opprinnelig ha en enkel utforming med bl.a. foreskrevne maksimalhøyder for kirker og øvrige bygninger. Kirkene var bygd med tanke på preken, gjerne i form av hallkirker. I dominikanerarkitekturen fikk prekestolen sin tidligste utforming. Spesielt for denne arkitekturen var prædicatorium, et rom der de studerende yngre brødrene kunne ha disputaser og prekenøvelser. I Norge er den opprinnelige dominikanerarkitektur bl.a. kjent fra restene av Olavsklosteret i Oslo fra 1200-tallet.