Bygning i Oslo, Gamlebyen, inntil 1554 residens for biskopen i Oslo. Først omtalt 1197. En befestet bygning med stort kastell som hvilte på krysshvelvede kjellere, i mange år byens eneste festning og flere ganger beleiret. Forfalt i 1550-årene, da biskopen forla sin residens til Olavsklosteret, og brant ned 1567. Oslo Ladegård ble oppført på kjellerhvelvingene, som er bevart.