Hallkirke, type av kirkebygning med plan som en basilika, men med sideskipene gjort like høye som midtskipet, slik at både romvirkning og lysforhold blir vesentlig endret. Fikk sin mest karakteristiske utforming under gotikken i tysktalende land.