Difenylmetan, hydrokarbon med kjemisk formel (C6H5)2CH2, fargeløst, krystallinsk stoff, smeltepunkt 26 °C, kokepunkt 265 °C. Fremstilles bl.a. av benzen og metylenklorid i nærvær av aluminiumklorid. Har en behagelig appelsinlignende lukt og brukes en del til parfymering av såpe fordi det er bestandig mot alkali.