Kjemisk middel som sprøytes på planter og plantedeler for at de skal visne og dø. F.eks. blir riset på potetene ofte sprøytet før opptaking, både for å hindre at knollene under opptakingen skal bli smittet av tørråte som sitter på riset, og for å lette selve opptakingsarbeidet.