demografisk overgang

Demografisk overgang. I det første stadiet er både fødsels- og dødsratene høye og befolkningsveksten er lav. I neste stadium avtar dødsratene mens fødselsratene opprettholdes og befolkningen øker raskt. Gjennom tredje stadium avtar også fødselsratene og gir en lavere befolkningsvekst. I det fjerde stadium er både fødsels- og dødsratene lave og den naturlige tilvekst er også lav.

/SSB.
Lisens: fri

Demografisk overgang er en endring fra en situasjon med både høy fødselsrate (fruktbarhet) og høy dødsrate (dødelighet) til en situasjon med både lav fødselsrate og lav dødsrate. I begge stadiene er befolkningsveksten liten, mens overgangen vanligvis gir høy befolkningsvekst. Overgangen er typisk for befolkningsutviklingen i land som har blitt industrialisert.

Faktaboks

også kjent som:

demografisk transisjon, engelsk demographic transition

Den demografiske overgang er en viktig modell i befolkningslæren.

Fire faser

Demografisk overgang kan beskrives i fire faser.

  • I første fase er det høy dødelighet og høy fruktbarhet, slik situasjonen var i Norge fram til 1800-tallet.
  • I andre fase synker dødeligheten, mens fruktbarheten fortsatt er høy. Dermed fødes det langt flere enn det dør, og befolkningsveksten stiger.
  • I tredje fase synker også fruktbarheten. Folketallet fortsetter å øke, men veksten avtar etter hvert som fruktbarheten blir lavere.
  • I den fjerde fasen er både dødeligheten og fruktbarheten relativt lav, og dermed har vi ikke lenger høy befolkningsvekst.

De fire fasene beskriver godt hvordan befolkningsutviklingen har vært de siste hundreårene i en rekke land. I rike land begynte overgangen tidligere og gikk langsommere. I fattigere land begynte overgangen senere og har gått raskere. En del fattige land, særlig i Afrika, har ikke avsluttet den demografiske overgangen og har fortsatt høy fruktbarhet og høy vekst i folketallet.

Høy vekst i folketallet kan skje selv om gjennomsnittlig fruktbarhet per kvinne (samlet fruktbarhetstall) er blitt relativt lavt, dersom fruktbarheten tidligere har vært høy. Det henger sammen med at store barnekull av kvinner kommer inn i aldre da det er vanlig å få barn. Selv om hver av dem ikke får så mange barn, gjør det store antallet kvinner at antall fødte barn likevel kan bli høyt. Dette omtales som demografisk treghet.

Beskrivende – og forutsigende?

Mange befolkningsforskere har forsøkt å formulere de regelmessighetene som den demografiske overgangen representerer, både som en deskriptiv (beskrivende) og en prediktiv (forutsigende) modell. Svært mange lands befolkningshistorie har passet inn i den deskriptive modellen. Modellen har også vært brukt til å forutsi den videre befolkningsutviklingen i et land som ikke har vært gjennom alle fasene i modellen. Dette har vært omstridt. Spørsmålet er om det er nyttig og rimelig å sammenligne befolkningsutviklingen i Sør (den tredje verden) i dag med Europa for hundre, femti eller tretti år siden. Det har vært hevdet at land i Sør, særlig i Afrika, har andre kulturelle og økonomiske erfaringer, og at det ikke er sikkert at alle kommer til å følge overgangsmodellen.

Den andre demografiske overgang

Siden midten av 1980-årene har også begrepet The second demographic transition (den andre demografiske overgang) blitt brukt for å forklare moderne endringer i fruktbarhets- og familiemønstre, med utsettelse av ekteskap, lav fruktbarhet og alternative former for partnerskap og foreldreskap, slik mange europeiske land har opplevd de siste tiårene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg