Prediktiv, fremtidsbeskrivende, som bygger på prediksjon.