P-blokken, i kjemi samlebetegnelse på grunnstoffene i gruppe 13–18, dvs. grunnstoffer der p-skallet er under oppfylling. Se grunnstoffenes periodesystem.