Cosalitt, sulfidmineral med sammensetning Pb2Bi2S5 som er funnet i små mengder i flere norske forekomster. Navn etter gruven Cosala, Mexico.