Collegia romana pontificia, collegia nationalia, romersk-katolske studieanstalter i Roma, der unge menn fra forskjellige nasjoner utdanner seg for prestegjerningen i sine hjemland. De eldste er Collegium capranicum, stiftet 1457 av kardinal Capranica, og Collegium germanicum for tyskere, stiftet 1552 av Ingatius Loyola.