Break, i jazz betegnelse på en stopp i rytmeseksjonen, vanligvis på 2 eller 4 takter, mens en solist improviserer.