brannrør

Artikkelstart

Brannrøret er den tennanordningen som får granater, raketter, bomber og miner til å virke til den tid og under de forhold som er ønskelig. Det skilles mellom hovedtypene anslagsbrannrør, tidsbrannrør, nærhetsbrannrør og kontrollerbare brannrør. Kombinasjoner av typene er vanlige.

Brannrørene har sikringsanordninger, armeringsanordninger, initieringsanordninger og detonasjonsanordninger. Sikringsanordningen hindrer at brannrøret settes av under lagring, transport, håndtering samt under og umiddelbart etter avfyring. Armeringsanordningen klargjør brannrøret for antennelse av stridsladningen, detonatorene gir den energi som må til for å sette av stridsladningen, og initieringsanordningen gir den impulsen som starter prosessen.

Anslagsbrannrør

Anslagsbrannrør, eller perkusjonsbrannrør, som virker ved at granaten eller lignende slår an mot bakken eller en annen gjenstand, kan være øyeblikksrør eller brannrør med forsinkelse. Initieringsimpulsen oppnås normalt ved at en tennspiss slås inn i en tennhette, eller ved at tennhetten treffer tennspissen. Tennhetten avsetter detonatorene, som igjen setter av stridsladningen. Forsinkelse oppnås som regel ved at tennflammen fra tennhetten må brenne gjennom en kruttrille før granaten virker. Anslagsbrannrør nyttes fortrinnsvis mot pansrede kjøretøyer, fartøyer, befestninger og lignende.

Tidsbrannrør

Tidsbrannrør som setter av granaten før nedslag, er enten kruttbrannrør eller urverksbrannrør. De innstilles (temperes) før utskytning, tennes/igangsettes umiddelbart etter at granaten har forlatt skytset og setter av stridsladningen etter den forutinnstilte tiden. Stridsladninger med tidsbrannrør nyttes fortrinnsvis mot personell i åpent lende, ikke-pansrede kjøretøyer og lignende. Tidsbrannrør nyttes også til spredning av kjemiske stridsmidler, for eksempel ved at beholdere som inneholder røyk, gass eller lignende, skytes ut fra granaten etter den tiden som skal til for å bringe den til det punktet i kulebanen som gir best virkning.

Nærhetsbrannrør

Nærhetsbrannrør setter av granaten når den kommer på en forutinnstilt avstand fra målet. De har for en stor del erstattet tidsbrannrøret på større skuddavstander; mest brukte er radarbrannrør, IR-brannrør (infrarød) og akustiske brannrør. Disse er nøyaktigere, men også langt mer kostbare enn de konvensjonelle tidsbrannrørene, og det er derfor nærmest et økonomisk spørsmål når de vil erstatte disse også for bruk på kortere skuddavstander. Akustiske brannrør brukes mest mot sjømål, eksempelvis i miner.

Kontrollerbare brannrør

Kontrollerbare brannrør setter av stridsladninger på signaler fra en kontrollenhet. Slike nyttes for eksempel i moderne luftvernraketter, og kontrolleres da fra bakken. Disse brannrørene har en innebygd radiomottager. I visse miner nyttes også kontrollerbare brannrør, men til disse overføres avsettingsimpulsen over kabel.

Andre typer

Det finnes også andre typer brannrør, for eksempel barometriske, som setter granaten eller raketten av når den når den ønskede høyden.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg