Tidsbrannrør, mekaniske (urverks)brannrør, brukes i raketter og granater når flygetiden til målet eller det punkt ved målet der sprengladningen ønskes avsatt, er kjent. Brannrøret innstilles på den beregnede flygetid, og urverket settes automatisk i gang ved utskytningen. Når den innstilte flygetid er tilbakelagt, initieres en sprengkapsel, som så avsetter sprengladningen. Anslagsbrannrør brukes ofte som supplement til mekaniske tidsbrannrør.