C10H9N, aromatisk amin som tidligere ble brukt ved fremstilling av anilinfargestoffer. Opptak av beta-naftylamin i organismen medfører meget stor risiko for utvikling av blærekreft. Det er derfor forbudt å bruke stoffet i arbeidslivet i mange land.