Anilinfargestoffer, stor gruppe syntetiske fargestoffer som fremstilles fra anilin og beslektede forbindelser. Se også tjærefargestoffer.