Berthieritt, et kismineral med sammensetningen FeSb2S4, funnet bl.a. på Ringvassøy i Troms.