Importør, person, firma eller organisasjon som driver import.