Tittel for jordeier i det sørlige Frankrike og i Nord-Spania.