Bøkeull-lus, nebbmunnart i overfamilien skjoldlus, Coccoidea. Hunnen er gul, 0,4 til 0,8 mm lang, halvkuleformet med svakt antydet leddeling og dekket av et hvitt, ullaktig vokslag. Hannen kjennes ikke. Arten suger saft gjennom bøkebark, helst på svekkede trær. Masseopptreden kan forekomme etter harde vintrer og tørkesomrer. Angrepene i seg selv gjør moderat skade, men de kan bane vei for virussykdommer og barkbiller med påfølgende massedød av bøkeskog.