Båndålebrosme, benfiskart i ålekvabbefamilien, se ålebrosmer.