Ålekvabber, benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisker. Omfatter 220 arter utbredt i hele verden, særlig i arktiske og antarktiske strøk. I Norge er det kjent 15 arter (se ålebrosmer og ålekvabbe). De har lang, ålelignende kropp, og rygg-, hale- og gattfinnen danner en sammenhengende brem langs bakre del av kroppen. Brystfinnene er store og runde. Bukfinnene er små eller mangler og sitter helt fremme under strupen. Artene har små skjell, og huden er slimete. De fleste artene er bunnfisker, særlig på dypt vann.