(Nummerert) avsnitt i lov, kontrakt el.l., paragraf, hovedpunkt (troens artikler, hovedpunktene i den apostoliske trosbekjennelse).