Armenermåke, fugleart i måkefamilien. Ligner på gråmåke og er tidligere ansett som samme art, men er noe mindre enn denne og har som regel mørkt øye og svart tverrbånd på nebbet. Hekker fra Øst-Tyrkia til Iran, overvintrer ved Rødehavet og øst i Middelhavet.