Ankerspill, spill med tannhjulsutveksling og kabelarskiver til å hive inn kjettingen og ankeret på skip. Kabelarskivene, som griper inn i kjettingen på lignende måte som kjedehjul, frigjøres ved hjelp av klokoblinger når ankeret slippes, og stoppes eller kontrolleres med friksjonsbremser. Driften kan være med dampmaskin, elektromotor eller elektrohydraulisk motor. Hivekraften for store skip kan være over 50 tonn. Foruten kabelarskivene er det vanligvis anbrakt forhalingsnokker for vanlig trosse på hver ende av akslingen. På små skip og båter brukes ofte hånddrevne ankerspill eller brattspill. I tidligere tider bruktes gangspill med vertikal akse.