Brattspill, (av nty.), lite ankerspill som drives ved at en spak føres opp og ned.