Ankerlanterne, lanterne med hvitt lys. Ankerlanterne er ifølge de internasjonale sjøveisregler påbudt ført av alle fartøyer til ankers, og skal lyse hele horisonten rundt.