Fjerning av overflatemateriale gjennom fordampning, avskalling, smelting o.l. Brukes til termisk beskyttelse av underliggende materialer i f.eks. romfartøyer under tilbakevending i jordatmosfæren. Her vil den såkalte ablatoren, som vanligvis er en polyme eller et keram, også isolere gjennom en viss grad av forkulling. Se også ablative materialer.