Faktaboks

Wolfgang Klafki
Født
1. september 1927
Død
24. august 2016
Wolfgang Klafki
Wolfgang Klafki
Av /Philipps-Universität Marburg.

Wolfgang Klafki var en tysk pedagog og didaktiker, er en av vår tids betydeligste pedagoger innenfor tysk-kontinental didaktikk. Klafki har hatt innflytelse på utviklingen av norsk didaktikk.

Klafki stilte krav til innholdet i en undervisning som ville fremme dannelse hos elever. Han mente at læreren måtte velge ut fagstoff som både var konkret og grunnleggende. Samtidig skulle fagkunnskap ha i seg noe som var overordnet og viste forskjeller mellom fag. Slik kunne elever tilegne seg ikke bare konkret kunnskap, men også begreper å tenke og forstå med.

Klafki har formulert begrepet kategorial dannelse for å understreke at det er begreper som kan skape forståelse for samfunnet hos elever. Når elevene trenger inn i viktige begreper i fagene og kan forstå dem med sitt eget språk, da åpner verden seg for deres bevissthet.

Klafki-inspirerte pedagoger legger vekt på at undervisning i skolen må føre elever inn i begreper fra faginnhold og kunnskap. Fagdidaktikk får en viktig plass i pedagogikken ved siden av direkte erfaring fra lærernes verden. Her skiller Klafki seg fra John Dewey som i sin progressive pedagogikk la mer vekt på at skole og pedagogikk skulle være opptatt av enkeltindividets egen personlige vekst og problemløsende metoder.

Bakgrunn

Klafki har arbeidet som folkeskolelærer, og var fra 1963 til 1992 professor i pedagogikk ved Marburg Universitet.

Faglig profil

Klafki har bidratt til å utvikle dannelsesbegrepet og teorier om dannelse. Dannelse beskriver hvordan et menneske har mulighet til å forme sin egen personlighet, og for Klafki var dannelse målet for skolens arbeid med elever. Klafki hevdet at for å oppnå dannelse var både lærerens og elevens anstrengelser nødvendige. Lærerens oppgave var ifølge Klafki å åpne (den faglige) verden for eleven, men eleven måtte selv velge å gå veien mot dannelse. Undervisning og læring måtte skje innenfor en horisont der dannelse var det langsiktige målet.

Klafkis faglige utgangspunkt var åndsvitenskapelig tradisjon som var en ledende retning i Tyskland frem til Adolf Hitlers maktovertagelse i 1933. Åndsvitenskapelig pedagogikk la vekt på at historisk kunnskap var viktig for å oppnå god situasjonsforståelse både i forskning og i praktisk undervisning. Historien har formet de omgivelsene og idéene som praktisk pedagogikk må virke i, og Klafki hevdet at nye pedagogiske idéer må leve side om side med velprøvde tradisjoner.

I åndsvitenskapelig tradisjon bruker både forskere og lærere hermeneutiske metoder for å finne og utvikle gjensidighet mellom deler og helhet i situasjoner. På samme måte skal det være åpenhet om gjensidigheten mellom forskers egen forforståelse og de tolkninger som gjøres i pedagogikken.

Fra 1960-tallet ble åndsvitenskapelig didaktikk utfordret fra voksende empirisk forskning på skole og klasserom. Klafki har forsøkt å forene ny empirisk kunnskap med en hermeneutisk og historisk tilgang, og mente at didaktikk må utvikle seg i pakt med ny empirisk kunnskap. Også fra et annet hold ble åndsvitenskapelig pedagogikk kritisert da tilhengere av kritisk pedagogikk hevdet at pedagogikk måtte bli mer samfunnskritisk. Klafki kalte etter hvert sin didaktikk for «kritisk-konstruktiv» og godtok ambisjonen om samfunnskritikk. Han bidro til at åndsvitenskapelig tradisjon fikk et utvidet grunnlag ved å åpne for engelsk-amerikansk curriculum-tenkning som er mer empirisk orientert.

Samtidig som åndsvitenskapelig tradisjon er en viktig forutsetning for didaktikk, understreket Klafki at didaktikk må være åpen overfor praksis. Didaktikk skal være en disiplin som kan understøtte lærere når de skal planlegge og gjennomføre undervisning. Klafki mente at kjernen i didaktikken var et møte mellom en person med subjektive forutsetninger og en verden som måtte fortolkes.

Åndsvitenskapelig pedagogikk i Norge

Åndsvitenskapelig tradisjon har hatt innvirkning på norsk akademisk pedagogikk, forskning og skoletenkning.

Norske pedagoger innenfor denne tradisjonen er Bjørg Brandtzæg Gundem, Reidar Myhre og Torstein Harbo. De arbeidet med forskning, formidling av tysk pedagogikk i lærebøker og vært opptatt av at undervisningslære skulle være kjernen i akademisk pedagogikk. Praktisk viten og erfaring skulle være grunnlaget for pedagogiske teorier.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Dale, E. L. (2005). «Kunnskapsregimer i pedagogikk og utdanningsvitenskap». Oslo: Abstrakt forlag
 • Gundem, B, B, and S. Hopmann (1998,2002): Didaktik and/or Curriculum. An International Dialogue. New York:Peter Lang
 • Gundem, B.B. (1983): Skolens oppgave og innhold. En studiebok i didaktikk. Oslo:Universitetsforlaget
 • Hohr,H.J.: «Kategorial danning og kritisk konstruktivisme». I Steinsholt (red) (2011):Dannelse. Introduksjon til et ullent landskap. ss. 163-175
 • Hopmann, S. (2007): «Restrained Teaching: The Common Core of Didaktik». European Educational Research Journal, 6:109-124
 • Klafki, W. (2004): Skoleteori, skoleforskning og skoleutvikling i politisk-samfundsmæssig kontekst. København: Hans Reitzels Forlag
 • Klette, K. (2007): «Trends in Research on Teaching and Learning in Schools: Didactics Meets Classroom Studies». European Educational Research Journal, Vol. 6, No. 2, s. 147-160
 • Midtsundstad, J. og Willbergh, I. (red): Didaktikk: nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Akademisk
 • Myhre, R. (1967): Innføring i pedagogikk. Oslo:Fabritius
 • Straum, Olav Kansager (2018). «Klafki-tolkninger i nyere norsk forskning». Norsk Pedagogisk Tidsskrift, s. 53–68
 • Westbury, I., Hopmann, S. and Riquarts, K.(Eds.) (2000): Teaching as a Reflective Practice. The German Didaktik Tradition. London:Routledge
 • Willbergh, I. (2010): Mimetisk didaktikk: Om undervisning som kunst.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg