Bjørg Brandtzæg Gundem, norsk pedagog. Dr.philos. 1987. Høyskolelektor ved Pedagogisk seminar, Oslo, 1976–79, amanuensis og førsteamanuensis ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo 1979–90, professor i pedagogikk 1991–97. Hun har omfattende publikasjon innen områdene didaktikk, læreplanhistorie og læreplanteori, bl.a. Skolens oppgave og innhold (1983), Engelskfaget i folkeskolen (1989), Læreplanpraksis og læreplanteori (1990), Mot en ny skolevirkelighet? (1993).