Torstein Harbo

Faktaboks

Torstein Harbo
født:
9. mars 1927, Nærbø

Torstein Harbo, norsk fagpedagog . Harbo har vært en sentral forsker og lærebokforfatter innenfor didaktikk , pedagogikk som studie- og vitenskapsfag, pedagogisk psykologi, historisk og komparativ pedagogikk. Han har også vært talsmann for et akademisk pedagogikkfag bygget på fagdisipliner.

Karriere og livsløp

Harbo tok examen artium i 1946, studerte ved NTH fra 1949 til 1952, tok lærerprøven ved Oslo Lærerskole i 1952, magistergrad i pedagogikk ved Universitetet i Oslo i 1955 og ble dr.philos. i 1970 på en avhandling om norsk lærerutdanning. Harbo underviste ved Oslo lærerskole fra 1955, og ved NTH/Universitetet i Trondheim fra 1964 der han også var professor i pedagogikk i årene 1971–1982. Harbo var professor i didaktikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, i årene 1983–1997. Harbo gjorde en betydelig administrativ og fagpolitisk innsats både nasjonalt og internasjonalt.

Faglig profil

Harbo var kritisk til sider ved Deweys pedagogikk, og var ingen insider i den dominerende progressive tankeretningen på Pedagogisk Forskningsinstitutt. Harbo ble tidlig interessert i den åndsvitenskapelige retningen innenfor tysk akademisk pedagogikk. Hans faglige posisjon har vært en positiv innstilling til en disiplinorientert forankret akademisk pedagogikk, og skeptisk til den økende vekten på pedagogisk psykologi i pedagogikkfaget på universiteter og høgskoler.

Forskning og lærebøker

Ett av Harbos sentrale faglige arbeider er den historiske studien av norsk lærerutdannelse der han undersøker pedagogikkfagets utvikling. Ved hjelp av Humboldt-stiftelsen gjennomførte Harbo studieopphold i Tyskland på 1960-tallet der han studerte den tyske reformpedagogiske bevegelsen. Interessen for internasjonal pedagogikk og skoleutvikling har resultert i flere bøker der et komparativt perspektiv er fremtredende. Harbo har skrevet flere lærebøker i pedagogikk for lærerutdannelse og pedagogikkstudier, og denne innflytelsen er tydelig i de lærebøkene han skrev i pedagogisk psykologi sammen med Reidar Myhre.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Colvin, S. (2009). Torstein Harbo i samtale med Knut Tveit.
  • Harbo, T. (1966). Innføring i didaktikk. Oslo: Fabritius
  • Harbo, T. (1969). Teori og praksis i den pedagogiske utdannelse. Studier i norsk pedagogikk 1818-1922. Oslo: Universitetsforlaget
  • Harbo,T. Myhre, R. & Solberg, P. (1982). Kampen om Mønsterplanen: språk og sak. Oslo: Universitetsforlaget
  • Harbo, T. (1987). «Complexities and paradoxes: The Norwegian prospect». (International Review of Education, Vol.33(3), pp. 400- 404).
  • Harbo, T. (1997). Norsk skole i europeisk perspektiv:takt eller utakt. Bind I -II 1945-1997. Oslo: Tano Aschehoug
  • Harbo, T. (1983). «Vei og avvei». I Søkelys på norsk lærerutdanning. Lærerutdanningsrådet, Småskrift 1983, 6, s. 7-39T. Harbo (1984). Education of American teachers at the Crossroads. The B. Othanel Smith Design. LRnytt, 4, s. 3-27
  • Harbo, T. (1985). «Lehrerbildung und Erziehungswissenschaft in der Bundesrepublik aus norwegischer Sicht» (1952/53-1962/63) LRnytt, 1, s. 3-18
  • Harbo, T. og Myhre, R. (1965). Pedagogisk psykologi. Utviklingspsykologi I. 2.utg. Oslo: Fabritius.
  • Harbo, T. (1987). «Pedagogisk filosofi – 1950-årenes alternativ i Norge». I Evenshaug, Harbo, T. & Stålsett, U (red). Pedagogikk og lærerutdanning. Oslo: TANO

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg